Allmänt

 1. Dessa allmänna villkor gäller mellan Feel Free AB ( org nr 559198-1070) och dig som gör en beställning från oss via feel_free_design.se. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Feel Free  AB framgår på feel_free_design.se. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via på feel_free_design.se.
 2. Utöver Villkoren gäller även Feel Free AB integritets policy. http://www.feel_free-design.se/page/…  I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.
 3. Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.
 4. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på feelfreedesign.se. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.

  Avtal och beställning

 5. För att kunna genomföra ett köp via Feelfreedesign.se måste du acceptera villkoren.
 6. Efter mottagen beställning skickar vi så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Feelfreedesign.se skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post.
 7. Vi förbehåller sig rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

  Produktinformation m.m.

 8. Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på Feelfreedesign.se i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Bolaget har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Feelfreedesign.se och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på Feelfreedesign.se
 9. Bilder på Feelfreedesign.se som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Bolaget ansvarar inte för information på Feelfreedesign.se som kommer från en tredje part.
 10. Innehållet på Feelfreedesign.se är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Feelfreedesign.se.

  Priser och betalning

 11. Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Feelfreedesign.se, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.
 12. Feelfreedesign.se strävar efter att Feelfreedesign.se i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att Puredesign.se kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.
 13. Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på Feelfreedesign.se. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

  Kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden

 14. Feelfreedesign.se kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.
 15. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.

  Övergiven kundvagn

 16. Om du har lagt varor i kundvagnen utan att genomföra en beställning, kommer vi att skicka dig en kom-ihåg-lista per e-post över de produkter du har lagt i kundvagnen under förutsättning att du:
  • är kund och inte motsatt dig marknadsföring från oss, eller
  • du i annat fall har samtyckt till att motta marknadsföring från oss.
 17. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring genom att klicka ”unsubscribe” i mejlet du får.
 18. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla produkter som du har lagt i kundvagnen. Om du inte vill återskapa kundvagnen behöver du inte vidta några åtgärder. Pris och tillgänglighet för produkterna är baserade på de priser och den tillgänglighet som gällde när du placerade produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra priserna i samband med olika Erbjudanden och för slutförsäljning

  Leverans

 19. Kostnad för frakt tillkommer vid beställning om inget annat uttryckligen framgår i samband med din beställning. Observera att begränsningar i de olika alternativen kan förekomma.
 20. Leveranstid kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Den förväntade leveranstiden framgår av Feelfreedesign.se och kommer att visas för dig under beställningsprocessen.
 21. Leveranstider är ungefärliga och att avvikelser från dessa kan ske. Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om detta.
 22. Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas eller tas emot. Du ansvarar för att du mottar eller löser ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. Paket hämtas i första hand ut personligen med giltig legitimation och ordernummer.
 23. Granska ALLTID varans skick vid leverans och notera ev skada på fraktsedel innan Ni signerar fraktsedel. Reklamationer som uppkommit av transport kan kommas att nekas om detta inte är anmält vid leverans.

  Ångerrätt för privatpersoner

 24. Vid köp av produkter frånFeelfreedesign.se har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”).
 25. När du gör ditt köp viaFeelfreedesign.se har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Feelfreedesign.se rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Bolaget ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.
 26. Vänligen notera att vissa produkter inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:
  1. varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
  2. varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.
  3. en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;

 

 1. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Feelfreedesign.se, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan skickas via vårt [reklamation och retur formulär (länka till /page/reklamation-och-retur)].
 2. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Returfrakt bokas av Feelfreedesign.se i samråd med dig,
 3. Produkten ska skickas i originalförpackning och väl emballerad.
 4. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig förutom fraktkostnad och returfrakt .Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig.
 5. Öppet köp för privatpersoner

  Garanti

 6. För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på Puredesign.se.
 7. För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.
 8. Reklamation för privatpersoner
 9. Vid beställning via Feelfreedesign.se har du alltid rätt att [reklamera din produkt (länka till /page/reklamation-och-retur)] inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Feelfreedesign.se så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.
 10. Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna. ( Reklamation pga transportskador kan nekas om detta inte är gjort)
 11. Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss efter samråd med Feelfreedesign.se ang returfrakt  Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Jalric AB tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad. Feelfreedesign.se löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.
 12. När Feelfreedesign.se har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Feelfreedesign.se annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Feelfreedesign.se istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Feelfreedesign.se har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Feelfreedesign.se i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

  Tillämplig lag och tvister

 13. Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår [kundtjänst (länka till /customer-service)].
 14. Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via seeller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Feelfreedesign.se ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 15. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

 

Allmänna köpvillkor för e-handel version 1.0

Publiceringsdatum: 2018-05-07